top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Nemocniční lékárny s.r.o., se sídlem Uruguayská 380/17, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČ: 27170969, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na Městském soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 101709 C (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení

  • e-mail

Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat pro odpovědi na dotazy z kontaktního formuláře.

Odesláním formuláře uděluje dotyčná osoba souhlas se zpracováním osobních údajů a s výše uvedeným. Osobní údaje budou použity pouze pro následnou komunikaci / řešení problému s dotyčnou osobou. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel webhostingu Wix.com

  • Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které v současné době společnost nevyužívá.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

bottom of page